Земята на Маноле

Казано е, че хората творят историята, но търпят географията си. За Маноле трябва да се каже, че географията му го е прикътала като нежна майка в постеля от богата земя, обрамчена в миналото от големи гори и от обилните води на река Стряма. Такава география не се търпи по принуда. Тя дава сила и нейното многообразие свързано с трудолюбието на хората дарява хляб и самочувствие.
Резонно точно с трудолюбието и качествена продукция са известни манолци. Още при първите топли пролетни лъчи и те се разпръскват по нивята. Селото е център на зеленчукопроизводството в цяла пловдивска област. Във всеки двор има оранжерии. Сеят се домати, чушки, зеле, тиквички, патладжани. Напълно е възстановено и оризопроизводството. Частни фирми пък са взели под аренда близо 3000 дка от плодородната земя и гледат тютюн. В селото дори има тютюносушилня.
И нека си спомним, че четиридесет и третият градус северна ширина, който минава край Маноле, е същият географски паралел, който пресича Крим и Ривиерата. Какво ли не се ражда под слънцето на този паралел, върху богатата манолска земя?!
Маноле открай време е известно и с животновъдството си. По проект на САПАРД бе изградена и птицеферма за 50 000 пилета. Има и хубава мандра, която е сред водещите в областта. Името „Маноле” е станало нарицателно за традиция и качество в сферата на месната продукция.

Местоположение

Карта

История

Реализация на мечти

Земята на Маноле

Бъдеще за младите

Апетитна хапка за туристите
с.Маноле, изглед

Помпена станция