История

През 1988 година село Маноле тържествено отбеляза своята 500-годишнина. Село Маноле с име Манул е регистрирано в османски селищен регистър от 1488 година.
Селото фигурира и в джелепкешанския регистър от 1576 година. Във войниганския регистър от шестнадесети век също е отбелязано село Маноле. Тази регистрация показва, че жителите на селото са се ползвали с привилегии, като участници в различни помощни подделения на османската империя.
По съхранени предания основоположник на селото е майстор Манол, българин, който е чиракувал при гърци кръчмари и ханджии. Той се е заселил край стария римски път и е издигнал тук голям хан. Може да се предположи, че ханът е бил масивна постройка, крепост, която е давала сигурен подслон на пътниците срещу върлуващи бандити. Вероятно около хана се е оформила българска махала, а при нападения на разбойници жителите на селото са намирали сигурност зад стените на хана.
Чиракуването на Манол при гърците му е позволило да овладее гръцки и турски език и заедно със забогатяването си той е добивал и влияние пред турската власт. Това негово влияние и престиж са послужили на администраторите да нарекат селото на неговото име.

Местоположение

Карта

История

Реализация на мечти

Земята на Маноле

Бъдеще за младите

Апетитна хапка за туристите
500 години с.Маноле

500 години с.Маноле