Бъдеще за младите

По своето историческо дълголетие, навлизащо в своя шести век, Маноле е старо село. Но по човешкия си облик, то е младо село. Млада е и неговата възрастова структура. Според последни данни в селото официално са регистрирани 3100 жители, а от тях по-голямата част са под 35 годишна възраст. Всъщност тук постоянно живеят около 4000 души, което превръща уютното селце в един малък град. Тази демографска характеристика очертава доброто бъдеще на селото. Има ли млади хора в едно село - има мисли и ръце за красиви и съдържателни дела, посветени на неговото развитие.
Както в самото село, така и в близост до него има работни места. Близостта до Пловдив, гарантирана с железопътна и автобусна връзка, дава добри възможности за младите хора, които работят или учат в Пловдив, но живеят в Маноле.
В Маноле правят два събора. Единият е на 24-ти май, а другият на 8-ми септември (Малка Богородица). Избран е този празник, тъй като навремето край селото е имало малък параклис, наречен на Божията майка. Там е имало и аязмо и целебна вода. Аязмото е почти възстановено, а чудотворната вода извира там със същата сила.

Събора в с.Маноле

Местоположение

Карта

История

Реализация на мечти

Земята на Маноле

Бъдеще за младите

Апетитна хапка за туристите
Аязмото